BackPack: Phần thưởng sự kiện Loyalty Drop vòng đầu tiên đã được phân phát

BackPack đã chính thức thông báo về việc phân phối phần thưởng cho sự kiện Loyalty Drop vòng đầu tiên. Sự kiện này nhằm tri ân những người dùng tích cực tham gia giao dịch trên nền tảng trong quý 2 và quý 3.

Hai nhóm người dùng nhận được phần thưởng:

  • Nhóm 1: Những người dùng có khối lượng giao dịch lớn hơn 10 triệu USD trong quý 2 và lớn hơn 10.000 USD trong quý 3.
  • Nhóm 2: Những người dùng có giao dịch giữa quý 2 và quý 3 hoặc giao dịch sau quý 3 (tính đến ngày 8 tháng 5) và không bao gồm các hoạt động phụ khác có khối lượng giao dịch lớn hơn 10.000 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr