Nhà cung cấp dịch vụ NFT cho phim Hollywood ROW8 đã hoàn thành một vòng cấp vốn mới, do Ayre Ventures dẫn đầu

Nhà cung cấp dịch vụ NFT cho phim Hollywood ROW8 đã thông báo rằng họ đã hoàn thành một vòng cấp vốn mới sau khi mua lại nền tảng truyền thông trực tuyến Web3 Rad. Revere VC, cựu tiền vệ của Washington Redskins và Oakland Raiders, Jason Campbell, đối tác của MSG Ventures, Rusty Matveev và những người khác đã tham gia đầu tư. ROW8 tuyên bố rằng công ty sẽ bắt tay với Rad để tạo ra nền tảng đầu tiên cung cấp cho các hãng phim Hollywood và quảng cáo Web3 các dịch vụ NFT dành cho phim như “Avatar” và “Top Gun”. Theo các báo cáo trước đây, ROW8 đã mua lại nền tảng phát trực tuyến Web3 Rad. Rad đã và đang xây dựng công nghệ phát trực tuyến nhập vai và tận dụng các hợp đồng thông minh trong hơn 5 năm và có nhiều đối tác phòng thu giống nhau cho nội dung dựa trên blockchain và VR.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr