Gamefi Genso Meta ra mắt chuỗi công khai MV CHAIN ​​độc quyền

Trò chơi Metaverse Genso Meta đã thông báo ra mắt chuỗi công khai MV CHAIN ​​​​dựa trên Arbitrum Orbit sẽ đảm bảo rằng tài sản và tiến trình trò chơi của tất cả người chơi Chuỗi Polygon được di chuyển hoàn toàn sang MV CHAIN.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr