CEO Binance: Sẽ không loại bỏ bất kỳ stablecoin trái phép nào khỏi giao dịch giao ngay

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã ban hành một tài liệu trên nền tảng X để làm rõ rằng mọi stablecoin trái phép trong các giao dịch giao ngay sẽ không bị xóa, nhưng người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu sẽ bị hạn chế sử dụng các stablecoin liên quan trên một số sản phẩm nhất định. stablecoin sẽ sớm được chia sẻ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr