FTX US có kế hoạch bổ sung giao dịch quyền chọn cổ phiếu

FTX US, một chi nhánh của sàn giao dịch FTX hoạt động tại Hoa Kỳ đang có kế hoạch bổ sung giao dịch quyền chọn cổ phiếu sau khi triển khai giao dịch cổ phiếu trên tất cả 50 bang của Mỹ. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr