FTX sở hữu 38 bất động sản ở Bahamas với giá trị sổ sách là 222 triệu USD

Theo tài liệu của tòa án, tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản bao gồm tài sản kỹ thuật số, tiền mặt, đầu tư môi giới, danh mục đầu tư mạo hiểm, token và bất động sản, với tổng trị giá 7 tỷ USD. FTX sở hữu 38 bất động sản ở Bahamas với giá trị sổ sách là 222 triệu USD. Các tài liệu cho thấy 50 “người trong cuộc” bao gồm cựu CEO Sam Bankman-Fried và Caroline Ellison đã nhận được 2,2 tỷ USD tiền mặt, tiền điện tử, vốn cổ phần và bất động sản.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights