Token của Tornado Cash Ethereum giảm hơn 50% sau các lệnh trừng phạt

Giá token quản trị của "máy trộn tiền" TORN đã sụt giảm mạnh kể từ khi các nhà quản lý thực hiện các biện pháp cấm vận.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr