Founder Capital Venture vẫn luôn hold và tin tưởng Cardano (ADA)

Founder Capital Venture, Dan Gambardello cho biết anh thường xuyên theo dõi hoạt động của blockchain Cardano và đây là một trong những tài sản trong danh mục đầu tư dài hạn của anh.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr