Giám đốc mảng bảo hiểm của Tencent chính thức gia nhập Animoca Brands

Giám đốc điều hành kinh doanh bảo hiểm WeSure của Tencent, Alan Lau gia nhập Animoca Brands với tư cách giám đốc kinh doanh tại Hong Kong.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr