Forbes: Lạm phát bitcoin sau khi giảm một nửa thấp hơn 75% so với lạm phát hiện tại của Hoa Kỳ

Tỷ lệ lạm phát Bitcoin sau halving hiện thấp hơn 75% so với tỷ lệ lạm phát hiện tại của Mỹ và thấp hơn 72% so với đợt phát hành vàng hàng năm.
Sau khi Bitcoin giảm một nửa vào tháng 4, phần thưởng khối đã giảm từ 6,25 Bitcoin xuống còn 3,125 Bitcoin, điều này có tác động đáng kể đến tỷ lệ phát hành tiền điện tử. Mỗi sự kiện giảm một nửa sẽ làm giảm nguồn cung Bitcoin mới, thắt chặt nguồn cung thị trường và có khả năng tăng giá trị tài sản theo thời gian.
Khoảng 450 Bitcoin hiện được khai thác mỗi ngày và tỷ lệ lạm phát hiện tại của Bitcoin là khoảng 0,84%, trong khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ trong tháng 5 là 3,4%. Việc giảm tỷ lệ lạm phát của Bitcoin là một cột mốc quan trọng vì hiện tại nó thậm chí còn thấp hơn giới hạn dưới của tỷ lệ lạm phát hàng năm của vàng, dao động từ 1% đến 3% mỗi năm. Việc phát hành khai thác vàng dẫn đến nguồn cung tăng 1%, trong khi vàng tái chế cũng được tính vào tỷ lệ lạm phát, sẽ là 9% vào năm 2023, dẫn đến nguồn cung lưu thông vàng tăng ròng 3%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr