Celestia: Tạo blockchain mới dễ dàng như triển khai smart contract

Co-founder Celestia, Ismail Khoffi cho biết công ty muốn trao cho cộng đồng chủ quyền riêng thông qua triển khai blockchain. Điều đó sẽ thu hút nhiều nhà sáng tạo xây dựng ứng dụng phi tập trung hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr