Phản hồi của Binance: Báo cáo của Reuters là sai, khi người dùng mua BUSD từ Binance, họ sẽ chuyển đến trang giao dịch có từ “tiền gửi”

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, đã trả lời báo cáo của Reuters rằng “Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tách tiền của khách hàng.” Khi Ann mua BUSD (Paxos), cô ấy đến một trang giao dịch có từ “tiền gửi”. Người dùng đang mua stablecoin có thể đổi được bằng Paxos, điều này được nêu rõ trên trang. Tuyên bố trong báo cáo của Reuters rằng “Reuters không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tiền của khách hàng Binance bị mất hoặc bị lấy mất” là một nỗ lực để bảo vệ chính họ khỏi các vụ kiện phỉ báng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr