Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhFed cho biết stablecoin có thể 'là nguồn gây bất ổn tài...

Fed cho biết stablecoin có thể ‘là nguồn gây bất ổn tài chính’

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston và New York đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Chuyến bay đến nơi an toàn: Stablecoin có phải là Quỹ thị trường tiền tệ mới không?” vào ngày 26 tháng 9. Báo cáo so sánh các stablecoin như USDT và USDC với các quỹ thị trường tiền tệ. Những phát hiện chính trong báo cáo bao gồm quan sát rằng stablecoin và quỹ thị trường tiền tệ tuân theo các mô hình tương tự trong hoạt động của chúng và rằng stablecoin có thể mang lại sự bất ổn cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn. Báo cáo nêu rõ rằng những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng stablecoin dễ bị ảnh hưởng trong thời gian thị trường tiền điện tử bị gián đoạn trên diện rộng và các sự kiện căng thẳng đặc biệt. Nếu stablecoin tiếp tục phát triển và liên kết chặt chẽ hơn với các thị trường tài chính lớn như thị trường tài trợ ngắn hạn, chúng có thể trở thành nguồn gây bất ổn tài chính cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn.