BAYC sẽ tổ chức ApeFest tại Hồng Kông từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11

Tin tức ngày 14/7, BoredApeYachtClub (BAYC) sẽ tổ chức ApeFest tại Hồng Kông từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2023.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr