Mục lục

Tin nóng ⇢

Ethereum fork thành công khi testnet Sepolia chuẩn bị thử nghiệm Hợp Nhất

Theo nhà phát triển cốt lõi Tim Beiko và nhà phát triển hệ sinh thái Ethereum Nethermind, bom độ khó đã bị trì hoãn thành công.

Cụ thể, hard fork Grey Glacier đã hoạt động trên Ethereum vào thứ 5 vừa qua. Ngoài ra, Testnet Sepolia cũng được thiết lập để chạy qua thử nghiệm Hợp nhất trong vài ngày tới và là testnet cuối cùng trải qua quá trình thử nghiệm trước khi Hợp nhất chính thức.

Theo Etherscan, hard fork Grey Glacier được bắt đầu trên khối số 15050000 vào khoảng 6:54 sáng ngày 30/6 theo giờ ET. Hiện tại hard fork sẽ trì hoãn bom độ khó khoảng 700.000 khối hoặc 100 ngày, cho phép các nhà phát triển hoàn thành việc Hợp nhất đã chờ đợi từ lâu cho đến giữa tháng 10 tới.

Người quản lý cộng đồng của Ethereum Foundation, Tim Beiko, đã lưu ý trên Twitter vào cuối ngày hôm đó rằng tại 20 khối sau khi fork, tất cả các ghi chú được giám sát vẫn đồng bộ:

“20 khối đã vượt qua đợt fork và nó có vẻ tốt: tất cả các node được giám sát ngoại trừ @OpenEthereumOrg, không hỗ trợ fork, đều được đồng bộ hóa. Không có khối nào trên chain cũ cho đến nay!”

Nhà phát triển hệ sinh thái Ethereum Nethermind cũng xác nhận sự thành công của hard fork trên Twitter, nói thêm rằng bom độ khó đã được trì hoãn thành công.

Bom độ khó là một cơ chế được đưa ra để dần dần loại bỏ các miner Ether (ETH) khỏi hoạt động mining Proof-of-Work (PoW) trên Ethereum trước hợp nhất cuối cùng của mạng với Beacon Chain dựa trên Proof-of-Stake (PoS).

Điều này được thực hiện bằng cách tăng mức độ khó của các câu đố trong thuật toán mining PoW, do đó dẫn đến thời gian khối lâu hơn và ít phần thưởng mining ETH hơn. Cơ chế này cũng sẽ làm cho việc Hợp nhất trở nên phức tạp hơn đáng kể đối với các nhà phát triển khi hoàn thành do quá trình tạo khối dần chậm lại.

Đẩy lùi bom độ khó là bắt buộc vì nó sẽ làm chậm quá trình tạo khối mới đến mức gần như không thể đưa ra các nâng cấp mạng mới.

Bom độ khó đã bị đẩy lùi nhiều lần do việc Hợp nhất trải qua nhiều lần trì hoãn trong những năm gần đây. Sự cố trì hoãn Arrow Glacier trước đó xảy ra vào tháng 12/2021 và đẩy quả bom trở lại cho đến giữa năm 2022.

Sepolia Merge

Beiko cũng đã chia sẻ một bài đăng trên Twitter từ Ethereum Foundation vào ngày 30/6 thông báo rằng testnet Sepolia sẽ thực hiện một buổi buổi thử nghiệm Hợp nhất trong vài ngày tới, đánh dấu lần thứ hai trong số ba mạng testnet công khai làm điều này.

“Sau nhiều năm làm việc để mang proof-of-stake tới Ethereum, giờ đây chúng tôi đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng: triển khai testnet!”

Bài đăng cũng cho biết thêm rằng việc Ropsten đã được chuyển sang proof-of-stake và shadow forks tiếp tục thường xuyên, Sepolia hiện đã sẵn sàng cho việc Hợp nhất. Sau Sepolia, chỉ có Goerli/Prater sẽ cần được hợp nhất trước khi chuyển sang mainnet

Trên trang web của Ethereum Foundation, nó ước tính rằng Hợp nhất chính thức sẽ được thực hiện trong Quý 3/Quý 4 năm nay và bài đăng mới nhất cũng cho biết thêm rằng “ngày chuyển đổi proof-of-stake chính của Ethereum mainnet vẫn chưa được ấn định. Bất kỳ nguồn nào tuyên bố khác đều có khả năng là lừa đảo.”

Có thể bạn quan tâm

Mục lục

Mục lục