ether.fi Sẽ cung cấp phần thưởng 580.000 ETHFI cho người gửi ETH Liquid Vault

ether.fi đã đăng trên nền tảng X rằng họ đang tăng ETH Liquid Vault lên 580.000 ETHFI. Phần thưởng sẽ được trao cho tất cả người nắm giữ , bao gồm cả người gửi tiền hiện tại cũng như người gửi tiền mới. Phần thưởng ETHFI sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và người tham gia có thể lĩnh nhận phần thưởng dựa trên phân phối airdrop Phần 2.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr