Cá voi khổng lồ 0xcc505 đã đặt giá thầu 1750 ETH cho Punk 372

Cá voi 0xcc505 đã đưa ra một giá thầu 1750ETH cho Punk372, khoảng $ 2,126.110,08. Nếu giao dịch này được hoàn thành, giá trị giao dịch của Punk trong ETH sẽ đạt kỷ lục cao thứ 9 trong lịch sử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr