ENS đã vượt qua 25 USDT và mức giảm thu hẹp xuống còn 3,44% trong 24 giờ

ENS đã vượt quá 25 USDT và hiện đang giao dịch ở mức 25,272 USDT. Mức giảm trong 24 giờ đã thu hẹp xuống còn 3,44%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr