Elon Musk từ chức Twitter, tìm kiếm người thay thế

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 19/12 về việc Elon Musk nên từ chức Twitter hay không, tổng cộng có 17.502.391 người tham gia với tỷ lệ đồng ý 57,5% và phản đối 42,5%, nên Musk phải tuân theo số đông.

Đến sáng 21/12, Elon Musk thông báo sẽ từ chức Giám đốc điều hành Twitter và tìm kiếm người thay thế. Điều đáng nói ở đây là rất nhiều tài khoản clone tham gia bỏ phiếu để Musk từ chức giám đốc, bởi vì ngay từ đầu Musk đã muốn làm “sạch sẽ” Twitter và chính ông nhắc đến rất nhiều BOT tham gia bỏ phiếu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr