E Money Network Hoàn Tất Vòng Gọi Vốn Kết Cầu 3,3 Triệu USD Do Animoca Brands và Kelsier Ventures Dẫn Đầu

E Money Network, một mạng lưới tài chính phi tập trung (DeFi) tập trung vào việc kết nối tài sản thế giới thực (RWA) với tiền điện tử, đã thông báo hoàn tất vòng gọi vốn kết cầu trị giá 3,3 triệu USD do Animoca Brands và Kelsier Ventures dẫn đầu. Vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của Kucoin Ventures, Gate Ventures, Magnus Capital, Morningstar Ventures, Shima Capital, x21 Capital, Double Peak Group, LD Capital, MasterKey Capital, và AU21 Capital.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr