Meme Coin theo chủ đề Trump TRUMP đã vượt qua mức 15 USD, tăng 25,1% trong 24 giờ

Dữ liệu thị trường CoinGecko cho thấy loại tiền meme có chủ đề Trump MAGA (TRUMP) đã vượt qua mức 15 đô la Mỹ, tiếp tục đạt mức cao mới. Nó hiện đang giao dịch ở mức 15,07 đô la Mỹ, với mức tăng 25,1% trong 24 giờ. Ngoài ra, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRUMP vượt quá 685 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr