Dữ liệu: Tổng TVL của Ondo Finance đã vượt quá 500 triệu USD

Ondo Finance gần đây đã tweet rằng tổng TVL của họ đã vượt quá 500 triệu USD, trong đó OUSG xấp xỉ 220 triệu USD và USDY xấp xỉ 286 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr