“Sẽ có nhiều cáo buộc hơn đối với các sàn giao dịch và DeFi”

David Hirsch, người đứng đầu văn phòng SEC Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi tiền điện tử, cho biết tại Diễn đàn thực thi luật chứng khoán trung ương ở Chicago rằng SEC đã không ngừng theo đuổi các dự án sàn giao dịch tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi) và cơ quan này sẽ tiếp tục để nộp các cáo buộc này Và nó cũng xem xét một số doanh nghiệp khác hoạt động tương tự như CoinbaseBinance. Hirsch cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các bên trung gian một cách chủ động. Dù bằng cách đăng ký hoặc không cung cấp thông tin tiết lộ đầy đủ hoặc đầy đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và sẽ vẫn hoạt động trong lĩnh vực này. Ngay cả việc thêm nhãn DeFi cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi tiếp tục làm việc.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights