Dữ liệu: Tiến độ khắc PIZZA đã đạt 86,82%

Theo dữ liệu của UniSat, tiến độ khắc PIZZA đã đạt 86,82%. Inscription PIZZA sẽ được phân phối tới người dùng sau khi dòng chữ được hoàn thành. Trước đó, vào ngày 23 tháng 5, theo tin tức chính thức, UniSat đã thông báo rằng họ sẽ airdrop inscription “PIZZA” tới các ví của người dùng đủ điều kiện. Theo trang ứng dụng, những địa chỉ đã tương tác với dịch vụ UniSat trong vòng 3 tháng, những địa chỉ chứa hơn 500 điểm UniSat, những địa chỉ đã tương tác với mô-đun brc20- swap và người nắm giữ UniSat OG Pass có thể nhận được inscription.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr