Dữ liệu: p8ng trên OpenSea đã rút 117.000 LINK khỏi Bybit , tương đương khoảng 2,15 triệu USD

Theo giám sát của Scopescan, vài giờ trước, p8ng trên OpenSea đã rút 117.000 LINK (2,15 triệu USD) khỏi Bybit . Tuy nhiên, giá của token này không có sự thay đổi đáng kể.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr