TVL của Base vượt 6,9 tỷ USD, tăng 21,29% trong tuần

Theo dữ liệu từ L2BEAT, tổng giá trị khóa (TVL) trên các giải pháp Layer 2 của Ethereum đã đạt 46,79 tỷ USD, tăng 16,35% trong 7 ngày qua. Trong số đó, 5 giải pháp Layer 2 có TVL cao nhất bao gồm:

  1. Arbitrum One: TVL đạt 18,98 tỷ USD, tăng 17,55% trong tuần.
  2. OP Mainnet: TVL đạt 7,74 tỷ USD, tăng 9,4% trong tuần.
  3. Base: TVL đạt 6,92 tỷ USD, tăng 21,29% trong tuần.
  4. Blast: TVL đạt 3,31 tỷ USD, tăng 23,57% trong tuần.
  5. Mantle: TVL đạt 1,27 tỷ USD, tăng 1,49% trong tuần.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr