Tin nóng ⇢

Dữ liệu on-chain của Bitcoin thể hiện BTC đang trượt dần

Tuần này, tập trung vào 3 chỉ số bao gồm Giá trị thị trường trên giá trị thực tế (MVRV), Rủi ro dự trữ (Reserve Risk) và Puell Multiple. “Người anh cả” đang có cuộc dạo chơi gần mức 20.000 USD đang khiến thị trường bất an, các chỉ số này chỉ cho bạn xác định xem BTC đã chạm đáy hay chưa.

MVRV Z-Score

MVRV là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường và vốn hóa thực tế của một đồng coin. MVRV Z-Score là một biến thể của chỉ báo on-chain MVRV. Nó sử dụng độ lệch chuẩn để chia tỷ lệ đã cho. Điều này được thực hiện để xác định sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và thực tế dưới dạng độ lệch chuẩn. Sai lệch lớn nhất giữa giá trị thị trường và giá trị thực tế là chỉ số xác định vị trí đỉnh và đáy của thị trường khi nó phản ánh giai đoạn lãi và lỗ chưa thực hiện của các nhà đầu tư.

Giá trị từ 7 đến 9 trước đây tương ứng với đỉnh chu kỳ thị trường, trong khi giá trị dưới 0 tương ứng với đáy. Kể từ tháng 10 năm 2021, chỉ số này đã giảm dần và vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, nó trở nên cực đoan.

Vào ngày 24 tháng 1, chỉ báo này đạt giá trị 0,85. Đây là lần đầu tiên chỉ báo này đạt mức thấp như vậy kể từ tháng 9 năm 2020, khi chu kỳ tăng hiện tại mới bắt đầu. Nó cũng nằm trong phạm vi quan trọng là 0,80 -1,20.

Bên cạnh tháng 3 năm 2020 (vòng tròn màu đen), những lần khác mà chỉ báo chuyển sang vùng cực đoan yêu cầu một đợt xả cuối cùng khác trước khi chạm đáy.

Vào năm 2012, mức đáy đã chạm được hai tháng sau khi chỉ báo này lần đầu tiên chuyển sang vùng tiêu cực.

Vào năm 2015, nó đã chạm được mười hai ngày sau khi chỉ báo lần đầu tiên chuyển sang vùng tiêu cực. Vào năm 2018, nó đã chạm được khoảng một tháng sau khi chỉ báo này lần đầu tiên chuyển sang vùng tiêu cực.

Vì vậy, theo chỉ báo này, sẽ có một chuyển động đi xuống khác trước khi chạm đáy.

Nguồn: Glassnode

Rủi ro dự trữ

Rủi ro Dự trữ là một chỉ báo chuỗi BTC theo chu kỳ, đo lường lòng tin của những người nắm giữ dài hạn so với giá tài sản hiện tại. Khi độ tin cậy cao nhưng giá thấp, rủi ro dự trữ cho giá trị thấp. Những thời điểm này trong lịch sử đã đưa ra tỷ lệ rủi ro tốt nhất để thưởng.  Cụ thể, các giá trị dưới 0,002 (màu xanh lá cây) được coi là cung cấp tỷ lệ rủi ro thuận lợi cho phần thưởng. Ngược lại, những con số trên 0,02 (màu đỏ) được coi là cung cấp rủi ro bất lợi cho tỷ lệ phần thưởng.

Trong suốt lịch sử giá của BTC, mọi đỉnh chu kỳ thị trường đều đã đạt đến trong khi rủi ro dự trữ cung cấp mức đọc trên 0,02. Ngược lại, mọi đáy đều đạt dưới 0,002. Rủi ro dự trữ vượt xuống dưới 0,002 vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 và đã giảm kể từ đó. Chỉ số này đạt mức thấp 0,001 vào ngày 16 tháng 6. 

Mức thấp hiện tại là giá trị thấp nhất đạt được kể từ năm 2015. Do đó, nó thấp hơn so với mức đáy của tháng 12 năm 2018 (vòng tròn màu đen).

Vì vậy, theo chỉ báo này, có thể BTC đã tạo đáy.

Nguồn: Glassnode

Puell Multiple

Puell Multiple so sánh giá của một Bitcoin mới được khai thác với giá trị thị trường trung bình của tất cả bitcoin đã được khai thác trong một khoảng thời gian nhất định. Các giá trị từ 4 đến 10 (màu đỏ) thường được kết hợp với đỉnh chu kỳ thị trường. Ngược lại, những giá trị từ 0 đến 0,5 có liên quan đến đáy thị trường.

Chỉ số này đã giảm kể từ đầu năm, nhưng vẫn ở mức 0,6. Vì vậy, nó vẫn chưa đạt đến mức liên kết với đáy. Các đáy năm 2015 và 2019 (vòng tròn đen) đã đạt gần bằng 0,35. Tương tự như MVRV, chỉ báo này cho thấy có khả năng sẽ có một mức thấp cuối cùng khác.

Nguồn: Glassnode

MVRV Z-score và Puell Multiple đều đo lường các hành vi của nhà đầu tư và chú ý tất cả các chuyển động của Bitcoin. Khi cả hai chạm đỉnh cùng một lúc, Bitcoin cũng đạt đến đỉnh.

Đối với một tài sản có tín hiệu sụp đổ thường trước đó có sự bùng nổ đi theo đường parabol, các dữ liệu này cho bạn biết khi nào nên thoát ra hoặc tích lũy.

Lời Kết

Trên đây là giới thiệu tổng quan về các chỉ số trong phân tích On-chain và tầm quan trọng của On-chain trong đầu tư Crypto. Tuy nhiên, nhằm hiểu rõ hơn thông số cung cấp trên website và nắm được câu chuyện đằng sau các con số On-chain đó, các bạn hãy theo dõi các bài viết mới nhất từ The Coin Desk.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục