Dữ liệu : Một nhà giao dịch đã kiếm được khoảng 2,48 triệu USD trong giao dịch Pepe lần giao dịch, với tỷ lệ thắng là 100%.

Theo giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch đã gửi 201,85 tỷ Pepe (2,83 triệu USD) vào Bybit để chốt lời. Nhà giao dịch này đã giao dịch Pepe 3 lần và lần kiếm được tiền, với tỷ lệ thắng 100% và tổng lợi nhuận khoảng 2,48 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr