Aptos đã phát hành bản cập nhật nút V1.12.1 vào tuần trước khi trò chơi Tapos lập kỷ lục giao dịch trong một ngày mới

Alcove đã phát hành bản tổng quan kéo dài một tuần về hệ sinh thái Aptos (20 tháng 5 – 26 tháng 5): – Aptos đã phát hành bản cập nhật nút V1.12.1, yêu cầu nâng cấp nút xác minh và nút đầy đủ. – Aptos đang lấy đà: khối lượng giao dịch vượt quá 600 triệu và DeFi TVL tăng trưởng 376% trong quý đầu tiên. – Aptos lập kỷ lục giao dịch trong một ngày mới, với số giao dịch vượt quá 95,6 triệu nhờ trò chơi Tap-to-Earn Tapos. -Tapos thúc đẩy mạng Aptos đạt gần lần giao dịch mỗi giây. – Aptos Labs hợp tác với CRIPCO để ra mắt nền tảng WARP3. -TruFin Protocol đã khởi động dự án TruFin tại Aptos để hợp tác với nhiều đối tác nhằm tăng cường an ninh mạng. -LoveAI đã nhận được tài trợ từ Quỹ Aptos để đưa các ứng dụng AI tiêu dùng tiên tiến vào blockchain tốc độ cao của Aptos . Tổng số tiền vay của Aries Markets vượt quá 100 triệu USD, giúp hệ sinh thái Aptos phát triển lành mạnh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr