Arbitrum Nitro cập nhật phiên bản v2.0.14

Theo ghi nhận của Tiendientu, công ty phát triển Arbitrum Offchain Labs đã phát hành Arbitrum Nitro v2.0.14, bổ sung hỗ trợ cho cắt tỉa ngoại tuyến và eth_sendRawTransactionConditional (chưa có trên mạng chính) đồng thời khắc phục các sự cố khác của trình xác thực.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr