Dữ liệu: ETH giảm xuống dưới $ 3,800

ETH/USDT hiện đang giao dịch ở mức $3802,80, giảm 0,06% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr