Dữ liệu: Bitcoin giảm xuống dưới 68.000 USD

Giá thị trường cho thấy Bitcoin đã giảm xuống dưới 68.000 USD và hiện được niêm yết ở mức 67.892 USD, tăng 0,3% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr