CEO Voyager đã bán hàng triệu cổ phiếu trước khi công ty vỡ nợ

CEO Voyager Stephen Ehrlich đã kiếm hơn 30 triệu đô la khi bán dần cổ phiếu của công ty bắt đầu từ ngày 9/2/2021.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr