Nga thành lập ủy ban đặc biệt để cấp giấy phép cho các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử trong các khu định cư quốc tế

Theo Mạng chính trị Ural của phương tiện truyền thông Nga, Alexei Moiseev, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử trong các khu định cư quốc tế. Ủy ban sẽ bao gồm các chuyên gia từ nhiều bộ, ngân hàng trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật. Một chế độ pháp lý đặc biệt cũng sẽ được đưa ra để xét xử. 

Dự thảo luật tương ứng về chế độ thí điểm đang được các đại biểu Đuma Quốc gia xem xét. Dự án cũng cung cấp cơ hội bán hàng cho những người khai thác tiền điện tử. Aleksey Moiseev chỉ ra rằng để đảm bảo hoạt động của hệ thống, có khả năng Bộ luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ phải được sửa đổi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr