Dự án Hệ sinh thái Bitcoin ALEX Airdrop Token Phiếu bầu cho Người nắm giữ

Dự án hệ sinh thái Bitcoin ALEX đã thông báo qua Twitter về việc airdrop token phiếu bầu đặc biệt không thể chuyển nhượng cho những người nắm giữ token ALEX. Người dùng có thể sử dụng những token này để tham gia vào các hoạt động sau:

  • Chương trình cấp vốn: Người dùng cần có 50% token phiếu bầu để tham gia đề xuất phân bổ ngân sách cho các dự án trong hệ sinh thái ALEX.
  • Mở lại Pools: Token phiếu bầu có thể được sử dụng để mở lại các Pools bị ảnh hưởng bởi các sự cố bảo mật trước đây.
  • Đề án bỏ phiếu khác: Người dùng có thể tham gia vào các cuộc bỏ phiếu khác liên quan đến sự phát triển của dự án ALEX.

ALEX xác định số lượng token phiếu bầu dựa trên số lượng token ALEX mà người dùng nắm giữ tại khối Stacks 150610.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr