Poloniex và Justin Sun Hỗ trợ Ethereum Fork sau khi “Hợp nhất”

Sàn giao dịch Poloniex và người sáng lập TRON Justin Sun đã công bố hỗ trợ cho "Fork coin" được dẫn đầu bởi những người khai thác ETH.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr