Dự án DePIN AI Network3 đạt hơn 190.000 Node toàn cầu

Dự án AI Layer2 Network3 đã đạt hơn 190.000 Node toàn cầu, bao phủ hơn 175 quốc gia và khu vực, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Số lượng Node này là một cột mốc quan trọng cho dự án, cho thấy sự quan tâm và tham gia ngày càng tăng của cộng đồng đối với Network3.

Mạng lưới Node toàn cầu của Network3 được tạo thành từ những người dùng tự nguyện cung cấp tài nguyên tính toán và lưu trữ của họ để hỗ trợ đào tạo các mô hình AI. Những người dùng này được gọi là “người dùng Node” và họ nhận được token DEPIN như phần thưởng cho sự đóng góp của họ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr