Đồng sáng tạo Matter Labs: Ethereum chiến thắng trong cuộc thi L1, một số điều chỉ L1 mới có thể đạt được

Alex, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của nhóm phát triển zkSync MatterLabs, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng có một số điều mà L1 chỉ có thể đạt được và chúng rất quan trọng đối với giá trị do blockchain tạo ra, điều quan trọng nhất của đó là: phân cấp, linh hoạt và chống kiểm duyệt. Vai trò của L1 là thực sự thực hiện tốt những nhiệm vụ này và theo tôi, không ai làm điều đó tốt hơn Ethereum. Ethereum là người chiến thắng trong cuộc đua L1. Mọi thứ khác, bao gồm khả năng mở rộng, quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng, có thể và sẽ được giải quyết bởi L2 và tương đối độc lập với L1.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr