Đồng sáng lập Manta Network chia sẻ tiến độ dự án: Tập trung vào hệ sinh thái RWA và khám phá quản trị phi tập trung

Victor Ji, đồng sáng lập Manta Network, đã chia sẻ những điểm cập nhật quan trọng về tiến độ dự án và định hướng sắp tới, tập trung vào hai lĩnh vực chính:

1. Xây dựng hệ sinh thái RWA:

  • Hợp tác với USDM, stablecoin có lợi nhuận bản địa tuân thủ nhất ở Hoa Kỳ, để mang lại các sản phẩm CeDeFi (Tài chính phi tập trung tập trung vào CeFi) có lợi nhuận cao và ổn định cho người dùng.
  • Tham gia Hong Kong Cyberport, trung tâm công nghệ tài chính hàng đầu Châu Á, để thúc đẩy việc áp dụng Manta Network bởi các tổ chức tài chính.

2. Khám phá quản trị phi tập trung:

  • Nhận thức được những hạn chế của mô hình “airdrop khóa vị thế” truyền thống trong việc thu hút người dùng tham gia vào hệ sinh thái.
  • Tìm kiếm giải pháp quản trị phi tập trung hiệu quả hơn để khuyến khích sự hợp tác và phát triển bền vững trong hệ sinh thái Manta.
  • Hỗ trợ các nhà xây dựng phát triển các sản phẩm tốt hơn và thúc đẩy sự lặp lại sản phẩm trong hệ sinh thái.
  • Xem xét các dự án tăng tốc ứng dụng zk như Nimble và Gull để thúc đẩy đổi mới.

Victor Ji cũng đề cập đến những thách thức chung mà Manta Network và các nền tảng Layer 2 (L2) khác đang phải đối mặt:

  • Khó khăn trong việc điều phối các dự án trong hệ sinh thái.
  • Thiếu sự hợp tác giữa các nhà xây dựng để thúc đẩy sự phát triển chung.
  • Hạn chế trong việc lặp lại sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Manta Network cam kết giải quyết những thách thức này bằng cách tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái RWA mạnh mẽ và khám phá các mô hình quản trị phi tập trung hiệu quả hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr