Diễn đàn quản trị và Discord của Tornado Cash biến mất

Kênh Discord và diễn đàn quản trị DAO máy trộn Ethereum Tornado Cash đã bị vô hiệu hóa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr