Dữ liệu: Thị phần của Binance đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo dữ liệu từ CCData, thị phần của Binance đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng. Mặc dù sàn giao dịch này vẫn là nền tảng tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, nhưng thị phần của nó đã giảm trong ba tháng qua sau khi đạt mức cao nhất hàng năm là 57% vào tháng 2 năm 2023. Thị phần của Binance đã giảm xuống 43% trong tháng 5, trong khi khối lượng giao dịch giao ngay của nó giảm xuống còn 212 tỷ đô la, khối lượng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 khi nó giao dịch từ 176 tỷ đô la đến 287 tỷ đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights