Tin nóng ⇢

Điểm nổi bật của GBRC721 so với BRC721

Gần đây, cộng đồng có một số phản đối với BRC721, điều này là do không phải tất cả dữ liệu đều được lưu trữ trên blockchain. Và chúng ta vừa có một số giải pháp thay thế khác, trong đó GBRC721 được chú ý vì 100% dữ liệu được lưu trữ trên chuỗi.

Là mở rộng tiêu chuẩn BRC721, GBRC721 có đặc điểm đáng chú ý là nâng cao hiệu suất sử dụng không gian khối. Hoạt động “deploy” sẽ lưu trữ ngay lập tức các đặc tính của bộ sưu tập trên chuỗi, hoạt động “mint” tiếp theo sẽ chiếu theo những đặc tính trên.

Việc này sẽ giảm chi phí của nhóm sáng tạo và tận dụng tài nguyên mạng Bitcoin hiệu quả hơn, phù hợp với nguyên tắc cốt lõi của blockchain. Tiêu chuẩn GBRC721 cũng thúc đẩy tính phi tập trung. Nó không phụ thuộc vào các chỉ số bên ngoài, có khả năng mở rộng và hiệu quả về mặt chi phí hơn so với bản trước đó.

Đặc điểm đột phá của GBRC721 là xác minh hình ảnh, cho phép người tạo gồm cả SHA256 của hình ảnh trên chuỗi. Sự tin cậy tăng lên, và ai cũng có thể xác minh được hình ảnh bằng dữ liệu trên chuỗi.

Tiêu chuẩn này cũng cải thiện tương tác của người dùng. GBRC721 có thể hiển thị hình ảnh thực tế từ hoạt động mint thay vì dữ liệu văn bản hiện tại, nghĩa là cải thiện trải nghiệm người dùng.

Quá trình đúc GBRC721 đơn giản hơn và chắc chắn là đơn giản hóa quy trình sáng tạo.

Quan trọng nhất là GBRC721 lưu trữ dữ liệu 100% trên chuỗi, khác với BRC721 phụ thuộc vào IPFS. Điều này đảm bảo tính an toàn và bền vững của dữ liệu tổng thể trên blockchain mà không phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài.

GBRC721 mang đến một sự tiến hóa thú vị cho tiêu chuẩn NFT trên mạng Bitcoin. Nó cung cấp cho người sáng tạo những phương pháp tăng tính mở rộng, hiệu suất và lợi ích về chi phí, tin cậy hơn cho người dùng.

Tóm lại, hiện nay BRC721 đang phát triển nhưng IPFS vi phạm tinh thần của Ordinals do thách thức phải lưu trữ dữ liệu 100% onchain, nếu không làm được như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới triển vọng phát triển lâu dài của thị trường.

Có thể bạn quan tâm