Degen ra mắt RainDrops: Gửi DEGEN cho người dùng Farcaster trả lời

Degen, dự án thuộc hệ sinh thái Base, vừa ra mắt RainDrops, một tính năng mới cho phép người dùng Farcaster thưởng DEGEN cho những người dùng khác.

Với RainDrops, người đăng Farcaster có thể gửi token DEGEN cho những người dùng trả lời bài đăng của họ. Khi tính năng này được kích hoạt, những người dùng trả lời bài đăng và được người đăng thích sẽ chia đều số token DEGEN mà người đăng cung cấp. Phần thưởng sẽ được trao vào cuối mỗi tháng.

Tuy nhiên, Degen cũng lưu ý rằng RainDrops hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. Do đó, dự án sẽ không cung cấp hỗ trợ hoặc hoàn lại tiền cho người dùng trong thời gian này. Người dùng nên thận trọng khi sử dụng tính năng này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr