CZ: Không ai biết lý do thực sự khiến thị trường tăng/giảm, nhà đầu tư nên nhìn nhận theo lý trí

Vào ngày 10 tháng 6, người sáng lập Binance, CZ, nói rằng không ai thực sự biết lý do thực sự dẫn đến sự lên xuống của thị trường, nhiều người cho rằng họ biết và thường quy nó cho một lý do duy nhất (thường là sai). Trên thực tế, có rất nhiều người bán và người mua trên thị trường, và mọi người có thể có lý do riêng của họ. Giống như Binance bán phá giá tiền điện tử, nền tảng Robinhood bán phá giá tiền thay thế hoặc lệnh cấm ở mọi nơi, tham lam và sợ hãi là hai cảm xúc mà các nhà đầu tư cần quản lý trong bất kỳ thị trường nào.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr