ether.fi ra mắt Chương trình khách hàng thân thiết để thưởng cho những người dùng sớm

Vào ngày 5 tháng 6, nền tảng đặt cược thanh khoản không giam giữ ether.fi đã khởi chạy chương trình khách hàng thân thiết thành viên để thưởng cho những người chấp nhận sớm và những người ủng hộ lâu dài. Người dùng có thể chuyển ETH sang chương trình khách hàng thân thiết và đặt cọc nó với một trong các đối tác điều hành nút. Tổng số điểm mà người dùng EAP kiếm được sẽ quyết định cấp độ thành viên. Cấp độ thành viên bao gồm đồng, bạc, vàng và bạch kim. Cấp độ thành viên sẽ tăng theo cấp số nhân theo thời gian.

Dự kiến ​​sẽ đạt cấp độ bạc sau 1 tháng, vàng sau 3 tháng và vàng trong 7 tháng. Đạt bạch kim. Nếu không phải là người dùng EAP, sẽ bắt đầu với Đồng. Người dùng có thể bỏ qua phần thưởng đặt cược để tăng thu nhập điểm và tăng cấp độ thành viên nhanh hơn. Các thành viên nhận được phần thưởng từ kho bạc ether.fi và các nguồn thu nhập bổ sung. Mỗi khoản tiền gửi ether.fi trong chương trình phần thưởng khách hàng thân thiết sẽ được giữ trong một NFT và mỗi NFT sẽ là một PFP theo dõi tiền gửi, phần thưởng, điểm và cấp độ thành viên của nó.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights