Ủy viên CFTC Hoa Kỳ: Quốc hội đang xem xét các luật mới để giải quyết vấn đề ẩn danh và nhận dạng kỹ thuật số

Theo Cointelegraph, Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ChristyGoldsmithRomero kêu gọi các công ty mã hóa xác minh danh tính kỹ thuật số của người dùng và nói rằng Quốc hội đang xem xét các luật mới để giải quyết các vấn đề về ẩn danh và nhận dạng kỹ thuật số. 

GoldsmithRomero cho biết: “Chính phủ và ngành cần giải quyết các tính năng chính khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn đối với hoạt động tài chính bất hợp pháp, đó là tính ẩn danh và các rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số phải được quản lý. Việc giảm rủi ro tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử đòi hỏi phải giải quyết thách thức xác minh danh tính. Mặc dù các chuỗi khối công khai cung cấp một số mức độ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, nhưng việc sử dụng các bộ trộn và các kỹ thuật nâng cao tính ẩn danh sẽ làm tăng thêm rủi ro đáng kể.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr