Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame nhận tội hình sự liên bang

Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame đã nhận tội hình sự liên bang liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Salame đã nhận tội hai tội: âm mưu đóng góp bất hợp pháp và lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang, và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với chính phủ, Salame được lệnh tịch thu hơn 1,5 tỷ USD. Salame đã đồng ý nộp phạt 6 triệu USD trước khi tuyên án, dự kiến ​​vào tháng 3 năm sau. Để trả tiền, Salame đã đồng ý cung cấp cho chính phủ một “chiếc xe Porsche 2021” và một tài sản ở Lennox, Massachusetts. Ngoài ra, Salame còn được lệnh phải trả hơn 5,5 triệu USD tiền bồi thường cho các con nợ FTX. Các cựu giám đốc điều hành FTX khác Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đã nhận tội hình sự và đều được cho là sẽ trở thành nhân chứng trong vụ SBF.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights