Cuộc nổi dậy bắt đầu dịch vụ tiền điện tử ở Singapore

Công ty Fintech toàn cầu Revolut đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ tiền điện tử cho người dùng ở Singapore

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr