Fintech

Fintech là viết tắt của công nghệ tài chính.

Nó mô tả những đổi mới, phát triển và tiến bộ công nghệ diễn ra trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Fintech không chỉ về tiền điện tử và Bitcoin. Chúng là một phân khúc nhỏ nhưng đang phát triển trong Fintech.

Fintech cũng bao gồm nhiều phân khúc từ thế giới tài chính truyền thống, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  • thương mại,
  • cho vay,
  • vay,
  • thế chấp,
  • tài trợ mạo hiểm,
  • ngân hàng

Một số ví dụ về đổi mới Fintech bao gồm ngân hàng di động, công nghệ chuỗi khối, ứng dụng đầu tư, khoản vay nhỏ, bảo hiểm kỹ thuật số, ứng dụng tiền điện tử, cố vấn Robo và ứng dụng cho vay ngang hàng (P2P).

Tài trợ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính bùng nổ vào năm 2021, với các khoản đầu tư công nghệ tài chính toàn cầu đạt mức kỷ lục 132 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi so với mức 49 tỷ đô la mà lĩnh vực này đạt được vào năm 2020.

Cho vay trực tuyến và tiền điện tử là những hoạt động nổi bật vào năm 2021, nhận được nguồn tài trợ lớn.

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về tài trợ cho công nghệ tài chính, đạt 63 tỷ USD vào năm 2021, tăng 171%.