Cơ hội Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 6 đã giảm xuống 14,2% từ 20,1% sau dữ liệu CPI

Sau khi dữ liệu CPI tháng 4 của Hoa Kỳ được công bố, CME “Fed Watch” cho thấy xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 đã tăng từ 79,9% lên 85,8% và xác suất tăng lãi suất là 25% cơ sở. điểm giảm từ 20,1% xuống 14,2% Xác suất duy trì lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 7 giảm từ 59,1% xuống 55,6%, xác suất cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản tăng từ 27,7% lên 36,2% và xác suất của việc tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản đã giảm từ 13,1% xuống 8,2%.

Trước đó, cách đây ít phút, báo cáo về CPI tháng 4 của Hoa Kỳ cho con số tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính là 5,0% và giá trị trước đó là 5,0%.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr